Toelichting klimaatcompensatie bomen / bos

 
Berekening van de CO2-opname van een boom

De uitstoot van auto’s hangt af van de ‘zuinigheid’ van het model waarin gereden wordt, en natuurlijk van de rijstijl. Steeds vaker wordt aangegeven wat de CO2-uitstoot per kilometer is. Gemiddeld in Nederland is dat nu ongeveer 150 gram CO2 per kilometer. In 2015 mogen nieuw verkochte auto’s maximaal 130 gram per kilometer uitstoten.


Voor deze berekening zijn we genereus en we rekenen met de beste auto’s die nu gebruikt worden – de uitstoot daarvan is ongeveer 100 gram CO2 per kilometer.


En dan de bomen en het bos.


Een flinke boom in de groei kan per jaar zo’n 25 kilogram CO2 opnemen. Dat hangt natuurlijk van het type boom af en ook of hij lekker de ruimte om te groeien heeft. Zo’n boom compenseert dus per jaar 250 kilometer van een zuinige auto.


Bij het bomen planten staan de bomen niet zo ruim – het zijn er heel wat op een hectare. Bij bossen spreek je meestal eerder over de ‘opname per hectare’ dan over de ‘opname per boom’. Voor CO2-opname maakt het namelijk niet zo veel uit of er 500 of 5000 bomen op een hectare staan, het groeit toch wel dicht. Hoe meer bomen, hoe minder opname per boom natuurlijk. Als er 2000 bomen op een hectare staan, doen ze per stuk dus maar 5 kg; dat is 50 kilometer.


Voor het ‘fietsen voor bomen’ rekenen we met een waarde die hier ergens tussenin zit, en ook nog een makkelijk getal: 100 km per jaar per boom. Vermoedelijk wat aan de hoge kant, maar ook weer niet onrealistisch voor de wat grotere bomen in ons klimaatbos.